världskarta

Upptäck vår Världskarta

Se världskartan >>

Välkommen till Världskarta.se, här hittar världskartan och alla länders kartor på nätet.

Kikar man på en jordglob är det lätt att fascineras över hur stor jorden är. Man blir också ofta förvånad över hur stor del av jordens yta som täcks av vatten. Kontinenterna ligger liksom omgivna av enorma vattenmassor och även en så stor kontinent som Afrika har en yta som bara är en bråkdel av Stilla Havet. Den totala landytan på jorden utför faktiskt endast cirka 29 procent av den totala ytan.

Världsdelarna

Beroende på hur man räknar finns sex, sju eller åtta världsdelar. Normalt brukar man dock räkna Afrika, Asien, Oceanien (med Australien), Europa, Nordamerika, Sydamerika och Antarktis, det vill säga sju världsdelar. Vissa räknar bort Antarktis eftersom det inte finns någon permanent befolkning där. En del räknar med Antarktis och gör också en uppdelning av Australien och Oceanien. Räknar man i stället kontinenter är det alltid sju kontinenter, nämligen Afrika, Eurasien (Europa och Asien), Nordamerika, Sydamerika, Australien och Antarktis.

Asien är den avgjort största världsdelen om man mäter landytan. Lite intressant är att ytan för forna Sovjetunionen, som ju i princip täckte hela den norra delen av Asien, nästan uppgår till hela Afrikas yta. Afrika är nummer två på listan över de största världsdelarna. Därefter följer, i tur och ordning, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis, Europa och Antarktis.

Subkontinenter och större kulturella enheter

Förutom kontinenter och världsdelar finns inom geografin även begreppen subkontinenter och kulturella enheter. En subkontinent är ett landområde som är så stort att det intar en särställning. De två mest typiska exemplen är den arabiska halvön och Indien. Grönland är ett specialfall. Grönland täcker en enorm yta, men räknas varken som en subkontinent eller en så kallad kulturell enhet – detta eftersom Grönland är en ö och dessutom inte är ett eget land.

Mellanöstern, Karibien och Centralamerika är tydliga exempel på kulturella enheter. De länder som ligger i respektive region har mycket gemensamt och kopplingen med de traditionella världsdelarna är inte särskilt tydlig.

Världen är indelad i olika tidszoner som följer meridianerna på jordklotet, här kan du se vad klockan är i Sverige samt andra länder, besök också sajten vadärklockan.se för att se tiden i olika länder och delar av världen.Världskartans länder uppdelat i världsdelarGeo Quiz

Snart kan du spela geografispelet och svara på geografifrågor

Världskarta | Kontakt | Cookies | Sitemap